2020 KC Amateur Championship Tee Sheet

Round 2 - Sun, August 2

Print
The Golf Club at Creekmoor
Time Players
Print
The Golf Club at Creekmoor
Player Tee Time Tee Other Players
Aaron Wolfswinkel
10:57 AM KC Am Open Cooper Frisbie + Will Hedges
Adam Dumas
9:09 AM KC Am Players/Seniors Ramakrishna Earle
Adam Johnson
12:09 PM KC Am Open Jackson Eaton + Jeff Mason
Alex Downing
2:51 PM KC Am Open Thomas Luger + Tony Simons
Alexander Downing
10:48 AM KC Am Open Cooper Hillman + Corey Knabe
Andy Smith
7:57 AM KC Am Legends Jim Moore + Robert Stoddart
Austin Logsdon
11:15 AM KC Am Open Garret Allen + Ty Adkins
Ben Frazzini
1:21 PM KC Am Open Brent Reintjes + Nicklaus Mason
Benjamin Elgas
2:24 PM KC Am Open Blair Myers + Nathan Hughes
Benjamin Kimminau
1:57 PM KC Am Open Liam Coughlin + Tyler Gast
Blair Myers
2:24 PM KC Am Open Benjamin Elgas + Nathan Hughes
Blake Blaser
2:42 PM KC Am Open Gill Williams + Kit Grove
Blake Walker
12:54 PM KC Am Open Bobby Frazzini + Mark Terranova
Bobby Frazzini
12:54 PM KC Am Open Blake Walker + Mark Terranova
Braden Crank
11:42 AM KC Am Open Brent Mertz + Brett Weibel
Bradley Lane
12:18 PM KC Am Open Brett Blau + Jack Dwyer
Brady Hames
11:06 AM KC Am Open Joshua Maike + Michael Sinks
Brent Mertz
11:42 AM KC Am Open Braden Crank + Brett Weibel
Brent Reintjes
1:21 PM KC Am Open Ben Frazzini + Nicklaus Mason
Brett Allen
9:00 AM KC Am Players/Seniors Dave Cunningham + Kevin Rome
Brett Blau
12:18 PM KC Am Open Bradley Lane + Jack Dwyer
Brett Weibel
11:42 AM KC Am Open Braden Crank + Brent Mertz
Brian Moeller
10:03 AM KC Am Players/Seniors Carter Likes + Mike Naegele
Brock Morgan
9:45 AM KC Am Players/Seniors Dan Klaus + Thomas Baker
Brock Polhill
2:33 PM KC Am Open Calvin Dillon + Gentry Scheve
Bryan Meyer
10:30 AM KC Am Players/Seniors Drew Lisec + Nathan Deadmond
Caleb Kimmel
12:00 PM KC Am Open Gregory Diederich IV + Michael Bessenbacher
Caleb Gilliland
11:24 AM KC Am Open Caleb Schmid + Jackson Likes
Caleb Schmid
11:24 AM KC Am Open Caleb Gilliland + Jackson Likes
Calvin Dillon
2:33 PM KC Am Open Brock Polhill + Gentry Scheve
Carter Likes
10:03 AM KC Am Players/Seniors Brian Moeller + Mike Naegele
Charlie Schorgl
8:33 AM KC Am Players/Seniors Steve Hammond + Thomas Leonard
Charlie Sizer
9:36 AM KC Am Players/Seniors Jacob Epperson + Som Chilukuri
Chris Beaubien
12:36 PM KC Am Open Tim Zande + William Gantz
Chris Magerkurth
9:18 AM KC Am Players/Seniors Gary Gatten + Ryan Cannon
Chuck Moore
12:27 PM KC Am Open Connor Wilson + Nate Salts
Cody Schurle
12:45 PM KC Am Open Sam Parrott + Tate Herrenbruck
Colby Unruh
11:33 AM KC Am Open Nathan Sprague + Tanner Pauls
Cole Elling
1:39 PM KC Am Open Jackson Wexler + Nicholas Nielson
Connor Wilson
12:27 PM KC Am Open Chuck Moore + Nate Salts
Cooper Frisbie
10:57 AM KC Am Open Aaron Wolfswinkel + Will Hedges
Cooper Hillman
10:48 AM KC Am Open Alexander Downing + Corey Knabe
Corey Knabe
10:48 AM KC Am Open Alexander Downing + Cooper Hillman
Dan Klaus
9:45 AM KC Am Players/Seniors Brock Morgan + Thomas Baker
Daniel Duffin
1:30 PM KC Am Open Scott Schaeffer + Tanner Collins
Daniel Gutgesell
11:51 AM KC Am Open Matthew Schrock + Nolan Becerra
Darrin Neal
8:42 AM KC Am Players/Seniors John Scarsella + Patrick Foreman
Dave Cunningham
9:00 AM KC Am Players/Seniors Brett Allen + Kevin Rome
Dave Harris
7:39 AM KC Am Legends Jim Gates + Jim Lodes
David Hamilton
8:06 AM KC Am Legends Don Kuehn + Robert Bezek
Derek Garver
10:21 AM KC Am Players/Seniors Malik Bieberle + Mike Buckhouse
Don Kuehn
8:06 AM KC Am Legends David Hamilton + Robert Bezek
Drew Lisec
10:30 AM KC Am Players/Seniors Bryan Meyer + Nathan Deadmond
Ernie Swart
8:24 AM KC Am Players/Seniors John Bailey + Scott Richey
Frank Tobin
8:15 AM KC Am Players/Seniors Subba Vadlamani
Garret Allen
11:15 AM KC Am Open Austin Logsdon + Ty Adkins
Gary Gatten
9:18 AM KC Am Players/Seniors Chris Magerkurth + Ryan Cannon
Gentry Scheve
2:33 PM KC Am Open Brock Polhill + Calvin Dillon
Gill Williams
2:42 PM KC Am Open Blake Blaser + Kit Grove
Greg Goode
8:51 AM KC Am Players/Seniors Mark Addington + Steve Groom
Gregory Diederich IV
12:00 PM KC Am Open Caleb Kimmel + Michael Bessenbacher
Hank Lierz
2:15 PM KC Am Open Jack Lee + Zach Sokolosky
Jack Dwyer
12:18 PM KC Am Open Bradley Lane + Brett Blau
Jack Lee
2:15 PM KC Am Open Hank Lierz + Zach Sokolosky
Jackson Eaton
12:09 PM KC Am Open Adam Johnson + Jeff Mason
Jackson Likes
11:24 AM KC Am Open Caleb Gilliland + Caleb Schmid
Jackson Wexler
1:39 PM KC Am Open Cole Elling + Nicholas Nielson
Jacob Epperson
9:36 AM KC Am Players/Seniors Charlie Sizer + Som Chilukuri
James Tippett
9:27 AM KC Am Players/Seniors Keith McDonald + Vivek Neharkar
James Seward
7:48 AM KC Am Legends Keith Forrest + Peter Robbins
Jason Cross
1:12 PM KC Am Open Kade Prentice + Patrick Neal
Jeff Mason
12:09 PM KC Am Open Adam Johnson + Jackson Eaton
Jim Gates
7:39 AM KC Am Legends Dave Harris + Jim Lodes
Jim Lodes
7:39 AM KC Am Legends Dave Harris + Jim Gates
Jim Moore
7:57 AM KC Am Legends Andy Smith + Robert Stoddart
John Bailey
8:24 AM KC Am Players/Seniors Ernie Swart + Scott Richey
John Copowycz
7:30 AM KC Am Legends Ron Brewer
John Scarsella
8:42 AM KC Am Players/Seniors Darrin Neal + Patrick Foreman
Johnny Lowe
10:12 AM KC Am Players/Seniors Matt Foster + Scott Sadaro
Joshua Maike
11:06 AM KC Am Open Brady Hames + Michael Sinks
Justin Wingerter
2:06 PM KC Am Open Rees Conder + Ryne Fisher
Kade Prentice
1:12 PM KC Am Open Jason Cross + Patrick Neal
Keith Forrest
7:48 AM KC Am Legends James Seward + Peter Robbins
Keith McDonald
9:27 AM KC Am Players/Seniors James Tippett + Vivek Neharkar
Kevin Rome
9:00 AM KC Am Players/Seniors Brett Allen + Dave Cunningham
Kit Grove
2:42 PM KC Am Open Blake Blaser + Gill Williams
Lake Leroux
1:48 PM KC Am Open Matt Percy + Michael Garden
Liam Coughlin
1:57 PM KC Am Open Benjamin Kimminau + Tyler Gast
Lloyd Nichols
10:39 AM KC Am Open Max Heilman
Lucas Horseman
3:00 PM KC Am Open Park Ulrich + Ross Steelman
Malik Bieberle
10:21 AM KC Am Players/Seniors Derek Garver + Mike Buckhouse
Mark Addington
8:51 AM KC Am Players/Seniors Greg Goode + Steve Groom
Mark Terranova
12:54 PM KC Am Open Blake Walker + Bobby Frazzini
Mason Ahlberg
1:03 PM KC Am Open Wyatt Powell + Zachary VanDolah
Matt Foster
10:12 AM KC Am Players/Seniors Johnny Lowe + Scott Sadaro
Matt Percy
1:48 PM KC Am Open Lake Leroux + Michael Garden
Matthew Schrock
11:51 AM KC Am Open Daniel Gutgesell + Nolan Becerra
Max Heilman
10:39 AM KC Am Open Lloyd Nichols
Michael Bessenbacher
12:00 PM KC Am Open Caleb Kimmel + Gregory Diederich IV
Michael Garden
1:48 PM KC Am Open Lake Leroux + Matt Percy
Michael Sinks
11:06 AM KC Am Open Brady Hames + Joshua Maike
Mike Buckhouse
10:21 AM KC Am Players/Seniors Derek Garver + Malik Bieberle
Mike Naegele
10:03 AM KC Am Players/Seniors Brian Moeller + Carter Likes
Nate Salts
12:27 PM KC Am Open Chuck Moore + Connor Wilson
Nathan Deadmond
10:30 AM KC Am Players/Seniors Bryan Meyer + Drew Lisec
Nathan Hughes
2:24 PM KC Am Open Benjamin Elgas + Blair Myers
Nathan Sprague
11:33 AM KC Am Open Colby Unruh + Tanner Pauls
Nicholas Nielson
1:39 PM KC Am Open Cole Elling + Jackson Wexler
Nick Wilkowski
9:54 AM KC Am Players/Seniors Steve Yeager + Todd Jaramillo
Nicklaus Mason
1:21 PM KC Am Open Ben Frazzini + Brent Reintjes
Nolan Becerra
11:51 AM KC Am Open Daniel Gutgesell + Matthew Schrock
Park Ulrich
3:00 PM KC Am Open Lucas Horseman + Ross Steelman
Patrick Neal
1:12 PM KC Am Open Jason Cross + Kade Prentice
Patrick Foreman
8:42 AM KC Am Players/Seniors Darrin Neal + John Scarsella
Peter Robbins
7:48 AM KC Am Legends James Seward + Keith Forrest
Ramakrishna Earle
9:09 AM KC Am Players/Seniors Adam Dumas
Rees Conder
2:06 PM KC Am Open Justin Wingerter + Ryne Fisher
Robert Bezek
8:06 AM KC Am Legends David Hamilton + Don Kuehn
Robert Stoddart
7:57 AM KC Am Legends Andy Smith + Jim Moore
Ron Brewer
7:30 AM KC Am Legends John Copowycz
Ross Steelman
3:00 PM KC Am Open Lucas Horseman + Park Ulrich
Ryan Cannon
9:18 AM KC Am Players/Seniors Chris Magerkurth + Gary Gatten
Ryne Fisher
2:06 PM KC Am Open Justin Wingerter + Rees Conder
Sam Parrott
12:45 PM KC Am Open Cody Schurle + Tate Herrenbruck
Scott Richey
8:24 AM KC Am Players/Seniors Ernie Swart + John Bailey
Scott Sadaro
10:12 AM KC Am Players/Seniors Johnny Lowe + Matt Foster
Scott Schaeffer
1:30 PM KC Am Open Daniel Duffin + Tanner Collins
Som Chilukuri
9:36 AM KC Am Players/Seniors Charlie Sizer + Jacob Epperson
Steve Hammond
8:33 AM KC Am Players/Seniors Charlie Schorgl + Thomas Leonard
Steve Groom
8:51 AM KC Am Players/Seniors Greg Goode + Mark Addington
Steve Yeager
9:54 AM KC Am Players/Seniors Nick Wilkowski + Todd Jaramillo
Subba Vadlamani
8:15 AM KC Am Players/Seniors Frank Tobin
Tanner Collins
1:30 PM KC Am Open Daniel Duffin + Scott Schaeffer
Tanner Pauls
11:33 AM KC Am Open Colby Unruh + Nathan Sprague
Tate Herrenbruck
12:45 PM KC Am Open Cody Schurle + Sam Parrott
Thomas Baker
9:45 AM KC Am Players/Seniors Brock Morgan + Dan Klaus
Thomas Leonard
8:33 AM KC Am Players/Seniors Charlie Schorgl + Steve Hammond
Thomas Luger
2:51 PM KC Am Open Alex Downing + Tony Simons
Tim Zande
12:36 PM KC Am Open Chris Beaubien + William Gantz
Todd Jaramillo
9:54 AM KC Am Players/Seniors Nick Wilkowski + Steve Yeager
Tony Simons
2:51 PM KC Am Open Alex Downing + Thomas Luger
Ty Adkins
11:15 AM KC Am Open Austin Logsdon + Garret Allen
Tyler Gast
1:57 PM KC Am Open Benjamin Kimminau + Liam Coughlin
Vivek Neharkar
9:27 AM KC Am Players/Seniors James Tippett + Keith McDonald
Will Hedges
10:57 AM KC Am Open Aaron Wolfswinkel + Cooper Frisbie
William Gantz
12:36 PM KC Am Open Chris Beaubien + Tim Zande
Wyatt Powell
1:03 PM KC Am Open Mason Ahlberg + Zachary VanDolah
Zach Sokolosky
2:15 PM KC Am Open Hank Lierz + Jack Lee
Zachary VanDolah
1:03 PM KC Am Open Mason Ahlberg + Wyatt Powell