Back

Durio / Rascon

Team Members:
Durio, William,
Rascon, Danny
Round Date Round Name Points
[+] Aug 19, 2019 Round 1 0.25
[+] Aug 26, 2019 Round 2 0.00
[+] Sep 02, 2019 Round 3 5.20
[+] Sep 09, 2019 Round 4 6.25
[+] Sep 16, 2019 Round 5 0.00
[+] Sep 23, 2019 Round 6 0.00
[+] Sep 30, 2019 Round 7 0.00
[+] Oct 07, 2019 Round 8 4.67