Tues Scramble 8/24
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
Strokes
Elvis Brathwaite + Anthony Ciuzio + Kirtus Siemash
3
4
3
3
3
4
4
4
4
32
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 32
Page reflection