Couples Scotch 10/23/21
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
Strokes
Tom Tzobanakis + Julia Tzobanakis (15)
5
5
4
6
7
6
6
5
5
49
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 49
Page reflection