Pro-Senior - River Bend G&RA
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total Net
Strokes
Keith Whitecotton (0)
X
4
3
4
4
4
3
3
4
4
4
X
4
3
4
3
5
X
56
Brian Samletzki (10)
4
X
X
4
5
X
5
3
6
5
4
6
X
X
3
4
4
4
49
Strokes
3
4
3
4
4
4
3
2
4
31
4
3
5
4
3
2
3
3
3
30 61
Stableford Points
Keith Whitecotton (0)
0
2
2
2
2
3
3
2
3
19
3
2
0
2
2
2
2
2
0
15 34 56
Brian Samletzki (10)
3
0
0
2
1
0
1
3
2
12
2
3
1
0
0
4
1
4
3
18 30 49
Points
3
2
2
2
2
3
3
3
3
23
3
3
1
2
2
4
2
4
3
24 47