Team
T1
Cazenovia CC $420.00
Beaver Meadows GC $360.00
Lakeshore Yacht & CC $240.00
Tuscarora GC $160.00
Legend
T1 Mon, September 18 :: Interclub