Pos. Team Total
Points
R1
1
Whitney Oaks GC
Whitney Oaks GC
47 47
2
Canyon Oaks CC
Canyon Oaks CC
46 46
3
The Club at Pasadera
The Club at Pasadera
30 30
4
Granite Bay GC
Granite Bay GC
29 29
5
Merced GCC
Merced GCC
23 23
H
E
L
P