Expand All
Player Skins Purse Details
Erickson, Jim
Manhattan, Kansas
2 $60.00 Eagle on 2, Eagle on 18
Wright, Michael
Kansas City, MO
1 $0.00 Birdie on 16
Stith, Winston
Wichita, KS
1 $0.00 Birdie on 17
Total Purse Allocated: $60.00
H
E
L
P