Expand All
Teams Total Points
Minnesota 323.00
Missouri 315.00
Illinois 303.00
Kansas 284.00
Wisconsin 215.00
South Dakota 196.00
Nebraska 178.00
Iowa 130.00
Total Points 1944.00